log in
A+ A A-

Opasne tvari

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Lučka uprava Ploče donijela je Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, kojim se utvrđuju razred i količina opasnih tvari, mjesta u Luci Ploče za rukovanje navedenim tvarima i mjere koje Lučka uprava Ploče i njezini ovlaštenici koncesija moraju poduzeti radi rukovanja opasnim tvarima te Operativne upute koje uređuju rukovanje opasnim tvarima u luci sukladno Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama («Narodne novine», br. 51/05).

Prijavljivanje dolaska opasnih tvari luci

Zapovjednici, brodari ili otpremnici, ili predmetni pomorski agenti s brodovima koji prevoze opasne tvari koje će biti utovarene/istovarene u luci ili ponovno otpremljene prema drugom odredištu moraju izvijestiti Pločanski lučki kontrolni centar Lučke uprave Ploče i dostaviti Deklaraciju o opasnim ili onečišćujućim tvarima koje se prevoze na brodu ili vozilu NAJMANJE 48 SATI prije dolaska radi provjere i distribucije zainteresiranim stranama.

Podaci moraju sadržavati sljedeće:

PODACI O BRODU:
Ime broda i specifični podaci i datum dolaska

PODACI O VOZILU:
Vrsta vozila, broj i oznake vozila.
Procijenjeno vrijeme dolaska u luku, Potvrda o pakiranju kontejnera/vozila (OBRAZAC za OPASNE TVARI U MULTIMODALNOM PROMETU)

CARGO INFORMATIONS:
Svi podaci koji se odnose na smještaj opasnih tvari na brodu/vozilu/u kontejneru
Vrste opasnih tvari prema IMDG kodeksu, postojeća količina svake vrste, broj koleta i težina svakog koleta
Popis mora također sadržavati podrobne informacije o drugim opasnim tvarima na brodu, koje će biti otpremljene prema drugim lukama, ukoliko je to slučaj.

Na popisu moraju također biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

  • tehnički naziv i šifra
  • otpremne oznake i broj teretnice
  • količina eksplozivnih ili opasnih tvari

U slučaju nemogućnosti dostavljanja Deklaracije o opasnim tvarima u roku od najmanje 48 sati prije dolaska i prije njihovog ulaska u luku, Deklaraciju bi trebalo dostaviti najkasnije po odlasku iz prethodne luke (za brod) ili po odlasku iz mjesta utovara (za vozilo), ukoliko prijevoz traje manje od 48 sati.

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Poziv na komentare

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Poziv na komentare

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

.Projekt INTERMODADRIA

O projektu

Projekt INTERMODADRIA „ Podupiranje intermodalnih transportnih rješenja na jadranskom području (engl.“Supporting intermodal transport solutions in Adriatic area”) u okviru IPA Programa prekogranične suradnje, ima za svrhu unaprjeđenje integracije „Short Sea...

Pročitajte više

Svrha projekta

Opći cilj projekta jest povećanje kompetitivnosti „Short Sea Shipping-a“ i jačanje privlačnosti intermodalnih transportnih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana s osobitim naglaskom na integraciju u...

Pročitajte više

Aktivnosti i struktura

WP1 (Prekogranični projektni menadžment i koordinacija)Svakodnevno upravljanje i finacijski projektni menadžment provode svi projektni partneri, a rad nadgleda vodeći partner koji je odgovoran za cjelokupno vođenje projekta kao i za...

Pročitajte više