log in
A+ A A-

Misija i vizija

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Misija<

Misija Lučke uprave Ploče usmjerena je na stvaranje maksimalnih pozitivnih efekata i sigurnosti gospodarenja i korištenja javnih dobara s kojima raspolaže, a pri tome upravljajući temeljnim poslovnim procesima: Upravljanje unapređenjem, održavanjem i sigurnošću lučkog područja; Upravljanje komercijalizacijom lučkog područja i Upravljanje i nadzor korištenja luke

Svi napori se usmjeravaju na stvaranje optimalnih uvjeta za poslovanje, kao i postizanje konkurentnog paketa usluga, kontrolirane kombinacije cijene i kvalitete. Temeljno opredjeljenje i cilj je da se djelatnošću doprinese razvoju lučkog područja, grada, regije i cijele države, a pri tome da se dostigne potpuno zadovoljstvo interesnih partnera.

Misija se ostvaruje kroz provođenje slijedećih poslova i aktivnosti:

  • Upravljanje gradnjom, održavanjem, zaštitom i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
  • Gradnja i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje; 
  • Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje );
  • Osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkoga prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
  • Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
  • Usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku >djelatnost na lučkom području;
  • Upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

Vizija

Lučka uprava Ploče će kroz procese sa kojima upravlja doprinijeti visokoj učinkovitosti Luke Ploče i Luke Metković stvarajući preduvjete da Luke Ploče postane od osobitog (međunarodnog) značaja za srednjoeuropsko tržište kao regionalni logistički centar.

Strategija

Primarna usmjerenost na stvaranje i osiguranje uvjeta za efikasno gospodarenje pomorskim - javnim dobrom. Stvaranje preduvjeta za transformacija luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku.

Usmjerenost na osiguranje uvjeta za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati i uvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta

Više u ovoj kategoriji: « O ustanovi Slobodna zona luke Ploče »

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Poziv na komentare

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Poziv na komentare

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

.Projekt INTERMODADRIA

O projektu

Projekt INTERMODADRIA „ Podupiranje intermodalnih transportnih rješenja na jadranskom području (engl.“Supporting intermodal transport solutions in Adriatic area”) u okviru IPA Programa prekogranične suradnje, ima za svrhu unaprjeđenje integracije „Short Sea...

Pročitajte više

Svrha projekta

Opći cilj projekta jest povećanje kompetitivnosti „Short Sea Shipping-a“ i jačanje privlačnosti intermodalnih transportnih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana s osobitim naglaskom na integraciju u...

Pročitajte više

Aktivnosti i struktura

WP1 (Prekogranični projektni menadžment i koordinacija)Svakodnevno upravljanje i finacijski projektni menadžment provode svi projektni partneri, a rad nadgleda vodeći partner koji je odgovoran za cjelokupno vođenje projekta kao i za...

Pročitajte više