log in
A+ A A-

Općenito o Projektu ITT

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Projekt Integracije, trgovine i transporta (ITT) dio je dugoročne strategije razvoja luke Ploče, koja ne planira samo razvoj na području tradicionalnih prekrcajnih usluga, već unapređuje cijeli poslovni sustav kojim će se, zbog visokog stupnja globalizirane proizvodnje i potrebe za dodatnim logističkim uslugama, luka Ploče prilagođavati novom poslovnom okruženju.


Naime, luka Ploče svojim prirodnim položajem ima tržišnu prednost, prema kojoj se velike investicije i razvojni projekti, poput Projekta ITT, prirodno nameću.  Cilj je da luka Ploče iz tradicionalne luke, kao mjesta sjecišta dvaju oblika prijevoza gdje se obavljaju usluge prekrcaja i skladištenja roba, izraste u luku koja će biti prepoznata kao centar za integriranu transportnu logističku platformu međunarodne trgovine, posebno one koja gravitira paneuropskom koridoru Vc, gdje luka Ploče predstavlja polaznu točku.


Aktivnosti na razvojnom projektu luke Ploče pod nazivom Projekt integracije trgovine i transporta (ITT), započele su 2005. godine, na temelju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Svjetske Banke te Europske banke za obnovu i razvoj.


Nositelj projekta je Lučka uprava Ploče, a odnosi se na kapitalna ulaganja u luku Ploče s ciljem jačanja konkurentnosti luke Ploče i plasiranja na tržište. Procijenjena vrijednost početnog ulaganja u projekt, koja se odnose na izgradnju infrastrukture, što je obveza Lučke uprave Ploče, iznosi čak milijardu kuna, a sredstva se osiguravaju iz više izvora. Najveći izvor financiranja je Svjetska banka čiji kredit iznosi 108,8 milijuna eura, dok se dio sredstava osigurava izvorima Vlade Republike Hrvatske te sredstvima Lučke uprave Ploče.


S obzirom da je svrha Projekta ITT povećavanje lučkih kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga s kojima se jača pozicija luke Ploče na tržištu robnog transporta (posebno onom koji će se vezati uz prometni pravac Koridora Vc), njime je obuhvaćeno više komponenti, odnosno podprojekata:

1.    Kontejnerski terminal
2.    Terminal rasutih tereta
3.    Ulazni kompleks
4.    Lučki informacijski sustav

Terminali se rade po principu javno-privatnog partnerstva, po kojemu nakon ulaganja Lučke uprave Ploče u infrastrukturu, koncesionar Luka Ploče d.d. ima obvezu ulaganja u prekrcajnu opremu s kojom terminali postaju operativni, te obvezu obavljanja djelatnosti.

Kontejnerski terminal završen je 2010. godine, dok se završetak izgradnje infrastrukture na Terminalu za rasute terete i Ulaznom kompleksu koje su najznačajnije komponente, očekuje do kraja 2015. godine.

Uz navedeno, u Projekt ITT uključeni su još brojni radovi na području infrastrukture, od kojih se neki već privode kraju, a među njima se mogu izdvojiti:

1.    Izgradnja zaštitne građevine Zone 4 (điga)
2.    Rekonstrukcija glavne lučke ceste br. 1
3.    Rekonstrukcija lučke ceste br. C1-B
4.    Dogradnja instalacijskog sustava za razvojne programe

Realizacijom ove kapitalne investicije, stvaraju se svi preduvjeti za razvoj luke Ploče kao jednog od najvećeg prometnog, industrijskog i trgovačkog središta u ovom dijelu Europe. 

Više u ovoj kategoriji: Terminal za rasute terete »

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Poziv na komentare

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Poziv na komentare

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

.Projekt INTERMODADRIA

O projektu

Projekt INTERMODADRIA „ Podupiranje intermodalnih transportnih rješenja na jadranskom području (engl.“Supporting intermodal transport solutions in Adriatic area”) u okviru IPA Programa prekogranične suradnje, ima za svrhu unaprjeđenje integracije „Short Sea...

Pročitajte više

Svrha projekta

Opći cilj projekta jest povećanje kompetitivnosti „Short Sea Shipping-a“ i jačanje privlačnosti intermodalnih transportnih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana s osobitim naglaskom na integraciju u...

Pročitajte više

Aktivnosti i struktura

WP1 (Prekogranični projektni menadžment i koordinacija)Svakodnevno upravljanje i finacijski projektni menadžment provode svi projektni partneri, a rad nadgleda vodeći partner koji je odgovoran za cjelokupno vođenje projekta kao i za...

Pročitajte više