log in
A+ A A-

Terminal rasutih tereta

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Po završetku domovinskog rata luka bilježi značajan porast prometa rasutih tereta, a ulaganjem u gospodarstvo doći će do još većeg povećanja, te je nužno unaprijediti infra i suprastrukturu u luci Ploče.

Planirana izgradnja novog terminala za rasute terete uklapa se u dugoročni plan razvoja pomorskog prometa RH, u skladu s kojom se u luci Ploče moraju stvoriti uvjeti za pružanje kvalitetne usluge za potrebe svih potencijalnih korisnika.

Planirani zahvat u skladu je i s važećim dokumentima prostornog uređenja koji se odnose na lokaciju u području luke Ploče.

Izgradnja terminala uključivat će slijedeće aktivnosti:

  • produbljenje i proširenje pristupa do planiranog pristana,
  • izgradnju pristana i formiranje nove površine nasipavanjem dijela mora, 
  • izgradnju skladišnog prostora, 
  • izgradnju prateće infrastrukture i objekata visokogradnje. 

 

Nositelj zahvata, Lučka uprava Ploče, naručila je izradu Studije o utjecaju na okoliš prema smjernicama Svjetske banke i u skladu s njenom procedurom za objekte čiju izgradnju Svjetska banka financira.

Lučka uprava Ploče je, zajedno sa predstavnicima Svjetske banke i izrađivača Studije, putem prezentacija i javnih rasprava upoznala javnost, ekološke udruge iz doline Neretve, predstavnike grada Ploča i županije, i ostale zainteresirane o namjeravanom zahvatu, kako bi se javnost već u fazi izrade idejnog rješenja i izrade Studije upoznala sa vrstom i opsegom zahvata, tehnološkim rješenjima, procijenjenim utjecajima na okoliš zahvata, te planiranim mjerama zaštite okoliša.

Stanje okoliša prije izgradnje zahvata /nulto stanje/ , kao i pregled mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata uključujući i izvanredne događaje sadržani su u Studiji o utjecaju na okoliš i Planu upravljanja okolkišem koji su sadržani u nastavku.

Izgradnja terminala ocijenjena je prihvatljivom uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

 

Studija utjecaja na okoliš 

Program upravljanja okolišem 

Prijevoz kamena sa cestovnih graničnih prijelaza Klek i Zaton Doli za potrebe izgradnje terminala rasutih tereta

Projekt integracije trgovine i transporta – Dodatno financiranje

PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA
Izvješće o rezultatima ispitivanja kvalitete vode u akvatoriju Luke Ploče

Izvješće o ispitivanju taložne tvari na širem području luke i Grada Ploča

 

Zapisnik o ispitivanju buke 

 

Praćenje ornitofaune Luke Ploče i jezera Parila

 

 

Utvrđivanje biocentološke strukture morskog dna i obale na području terminala za rasute terete - Luke Ploče

Mjerenje ukupne suspendirane tvari u moru

Više u ovoj kategoriji: Kontejnerski terminal »

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Poziv na komentare

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Poziv na komentare

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

.Projekt INTERMODADRIA

O projektu

Projekt INTERMODADRIA „ Podupiranje intermodalnih transportnih rješenja na jadranskom području (engl.“Supporting intermodal transport solutions in Adriatic area”) u okviru IPA Programa prekogranične suradnje, ima za svrhu unaprjeđenje integracije „Short Sea...

Pročitajte više

Svrha projekta

Opći cilj projekta jest povećanje kompetitivnosti „Short Sea Shipping-a“ i jačanje privlačnosti intermodalnih transportnih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana s osobitim naglaskom na integraciju u...

Pročitajte više

Aktivnosti i struktura

WP1 (Prekogranični projektni menadžment i koordinacija)Svakodnevno upravljanje i finacijski projektni menadžment provode svi projektni partneri, a rad nadgleda vodeći partner koji je odgovoran za cjelokupno vođenje projekta kao i za...

Pročitajte više