log in
A+ A A-

Kontejnerski terminal

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

Izgradnja kontejnerskog terminala u luci Ploče u skladu je sa prostorno planskim postavkama Strategije i programa prostornog uređenja RH.

 Razlozi i ciljevi investiranja Lučke uprave Ploče u izgradnju kontejnerskog terminala vezani su uz gospodarski i prostorni razvoj.

I postojeći promet kontejnera predstavlja problem za luku Ploče , jer ne postoje zaobalne površine projektirane za teška opterećenja opremom koju ovakve manipulacije zahtjevaju, nosivost obale za instaliranje specijalne opreme za pretovar kontejnera su upitne.Pored ovoga, luka Ploče ne posjeduje opremu koja bi mogla pretovariti kontejnersku jedinicu LO-LO tehnologijom.

Nakon sagledavanja svega navedenog postavljen je jasan cilj:

Luku Ploče treba osposobiti za promet kontejnera gradnjom kontejnerskog terminala kapaciteta 100 000 TEU-a godišnje.

Površina terminala je cca 100 000m2, a izgradnja uključuje izgradnju pristana dužine 260m koji bi formirao liniju buduće obale 7 u čijem korijenu će se izgraditi RO-RO rampa. Površine terminala uključivat će zonu pretovara brodova i željezničkih vagona, zonu skladištenja, servisnu zonu i površine potrebne za infrastrukturu, a izgraditi će se i svi infrastrukturni objekti izvan parcele terminala koji su potrebni za funkcioniranje terminala kao tehnološke cjeline.

Nositelj zahvata, Lučka uprava Ploče naručila je izradu Studije o utjacaja na okoliš prema smjernicama Svjetske banke i u skladu s njenom procedurom za objekte čiju izgradnju Svjetska banka financira.

Lučka uprava Ploče je, zajedno sa predstavnicima Svjetske banke i izrađivačima Studije, putem prezentacija i javnih rasprava upoznala javnost, ekološke udruge iz doline Neretve, predstavnike grada Ploča i županije i ostale zainteresirane o namjeravanom zahvatu, kako bi se javnost već u fazi izrade idejnog rješenja i izrade Studije upoznala sa vrstom i opsegom zahvata, tehnološkim rješenjima, procijenjenim utjecajima na okoliš, te planiranim mjerama zaštite okoliša.

Stanje okoliša prije izgradnje zahvata /nulto stanje/, kao i pregled mogućih utjecaja na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata sadržani su u Studiji o utjecaju na okoliš i Elaboratu upravljanja okolišem kontejnerskog terminala.

Izgradnja Kontejnerskog terminala u luci Ploče ocijenjena je prihvatljivom za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

 

Studija utjecaja na okoliš 

Program upravljanja okolišem 

Ispitivanje kvalitete mora 

Mjerenje buke

Ispitivanje kakvoće otpadnih voda

Ispitivanje sedimenta morskog dna

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Poziv na komentare

Izgradnja Glavne Lučke Ceste Br. 1 - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Poziv na komentare

Izgradnja Lučke Ceste C1B - Objava Plana upravljanja okolišem i poziv na komentare.

Objavljeni Plan upravljanja okolišem možete preuzeti ovdje.

Molimo da svoje primjedbe, prijedloge i komentare uputite putem elektronske pošte na slijedeću adresu: ana.musan@ppa.hr

.Projekt INTERMODADRIA

O projektu

Projekt INTERMODADRIA „ Podupiranje intermodalnih transportnih rješenja na jadranskom području (engl.“Supporting intermodal transport solutions in Adriatic area”) u okviru IPA Programa prekogranične suradnje, ima za svrhu unaprjeđenje integracije „Short Sea...

Pročitajte više

Svrha projekta

Opći cilj projekta jest povećanje kompetitivnosti „Short Sea Shipping-a“ i jačanje privlačnosti intermodalnih transportnih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana s osobitim naglaskom na integraciju u...

Pročitajte više

Aktivnosti i struktura

WP1 (Prekogranični projektni menadžment i koordinacija)Svakodnevno upravljanje i finacijski projektni menadžment provode svi projektni partneri, a rad nadgleda vodeći partner koji je odgovoran za cjelokupno vođenje projekta kao i za...

Pročitajte više